ISPM 15 certificeret

Hos Dansk Eksport Emballage leverer vi udelukkende produkter af varmebehandlet træ, så dine produkter ikke udsættes for risici. Dette er netop hvad ISPM 15 certificeringen understøtter. Læs mere om ISPM 15 certificeringen nedenfor.

Download:

A yellow forklift sitting in front of a truck.

Kun varmebehandlet træ

Dansk Eksport Emballage er certificeret til at producere træemballage af varmebehandlet træ. Vi har valgt udelukkende at arbejde med varmebehandlet træ efter retningslinjerne i ISPM15. Det sikrer vores kunder, at ALT vores træemballage er varmebehandlet, og gør vores råvarelager enklere at styre. Det betyder, at dine transportkasser, pallerammer og specialkasser etc. ikke indeholder kim til plantesygdomme eller skadedyr.

Om ISPM 15

ISPM 15 er en international godkendt standard for virksomheder, der varmebehandler træ til transportemballage og virksomheder, der fremstiller og mærker emballage af varmebehandlet træ. Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige landes regler og hvilke emballager de godkender, idet der er risiko for at blive afvist ved grænsen.

Varmebehandlingen af træet til transportemballage iflg. ISPM 15 betyder, at træets kerne skal varmes op til 56 °C i mindst 30 minutter. Hos Dansk Eksport Emballage varmebehandler vi ikke selv træet, men alt, hvad vi køber ind er varmebehandlet.

Mere viden

Her er en række links til fakta om godkendelsesordningen ISPM 15:

A close up of a street sign on a building.