A warehouse filled with lots of boxes and pallets.

Professionel surring af gods

- Samt pakning, montage og emballage

Eksperter i surring af gods

Hos Dansk Eksport Emballage har vi emballage og transport af gods i blodet. Derfor ved vi også præcis, hvordan vi mest effektivt surrer gods, så det forbliver beskyttet under transport og når sikkert frem til slutdestinationen. Vores dygtige medarbejdere er blandt landets dygtigste til at læsse og surre gods, uanset hvilke dimensioner det måtte have, og hvilket transportmiddel man foretrækker. Vi sørger altid for professionel lastsikring.

Som virksomhed der har egen pallefabrik, hvor vi selv producerer alverdens forskellige typer paller, med både standard og specialmål, ved vi, hvor afgørende vægt og dimensioner er. Vores produkter spænder bredt, og vi møder sjældent en udfordring med surring eller pakning, som vi ikke har mødt før. Selvom jeres produkt er unikt, har vi højst sandsynligt håndteret noget i lignende størrelse før.

Så tøv endelig ikke med at vælge os som din samarbejdspartner til surring, pakning og montage af gods. Vi kan vores kram, og det er afgørende for os, at I får den bedst mulige service.

Pakning af gods – Vi pakker alt ind

Alt fra sindsygt stort til bittesmå løsninger

I Dansk Eksport Emballages medarbejderstab findes pakningsekspert Tue Olsen. Tue har over 10 års erfaring med at lave pakning, surring og montage, har sin uddannelse på plads, og har løst mange montageopgaver for virksomheder i området. Hos disse virksomheder er Tue kendt for at være dygtig, hurtig til at finde løsninger og præcis i sit arbejde. Det får jeres forsendelse af gods til at fungere effektivt, uden spildtid og med høj grad af sikkerhed mod skader under transporten.

Med Tue på holdet kan vi tilbyde vores kunder at stå for alt inden for indpakning og emballering til transport. Vi bygger transportemballagen op hos jer, eller har forberedt paller og kasser hjemmefra, og husk vi arbejder kun med varmebehandlet træ. Se vores kassetyper her.

Vi er ISPM 15 certificeret

Dens hovedformål er at forhindre international transport og spredning af sygdomme og insekter, der kan påvirke planter eller økosystemer negativt.

Læs mere
A large blue box sitting on top of a pallet.A large white object being worked on in a warehouse.

Vi klarer pakningen af dine produkter, uanset behov.

Dansk Eksport Emballage tilbyder forskellige former for pakning af emner og gods til transport. Vi producerer specialpaller og emballage til et væld af forskellige formål, og vi kan uden tvivl også imødekomme dine ønsker!

Pakning hos jer

Ønsker I at pakning skal foregå hos jer eller er det vanskeligt at flytte emnerne, så kommer vi gerne i jeres lokaler og foretager pakning og emballering af jeres emner før transport.

Pakning hos os

Vi modtager jeres produkter, tager mål og bygger den træemballage, der passer til, og færdiggør pakningen. Herefter kan produkterne sendes direkte til modtager, retur til jer, eller I kan afhente paller eller kasser hos os, og selv stå for forsendelsen.

Surring og montage

Vi har erfaring og opdateret uddannelse i optimal læsning og sikring af varer mod transportskader, så vi kan foretage surring og montage i transportcontainere.

Pakning i VCI-folie eller aluposer

Har du brug for at dine emner bliver pakket lufttæt enten i forbindelse med transport, sø transport eller længere tids opbevaring, så kan vi på din adresse udføre pakning. Vi kan pakke dine emner med VCI-folie, der hindre rustdannelse under transport eller i aluposer.

Hvad er surring af gods? Råd og regler

Surring af gods er en afgørende proces i transportsektoren, som sikrer, at varer forbliver stabile og sikre under hele transportforløbet. Denne proces indebærer fastgørelse af gods på et transportmiddel, såsom en lastbil, skib eller togvogn, for at forhindre bevægelse, der kan føre til skade under transport. Korrekt surring er afgørende for sikkerheden af de transporterede varer.

Til surring af gods anvendes forskellige typer af udstyr og værktøjer, afhængigt af godsets art og transportmidlet. De mest almindelige værktøjer inkluderer surringsbånd, kæder, wirestropper og spændebånd. Surringsbånd, ofte fremstillet af polyester, er fleksible og velegnede til en række forskellige godstyper, mens kæder og wirestropper bruges til tungere og mere robust gods. Spændebånd anvendes til at stramme og sikre surringsbåndene eller kæderne, og sikrer at godset forbliver fast på sin plads. Derudover kan hjørnebeskyttere og kantbeskyttere bruges til at fordele trykket jævnt og forhindre skader på gods og surringsmateriale.

Når man surrer gods, er der flere forhold, der skal tages i betragtning. Dette inkluderer godsets vægt, størrelse, form og sårbarhed. For eksempel kræver skrøbeligt gods som glas eller elektronik blidere håndtering og mere beskyttelse end mere robuste materialer som stål eller træ. Desuden skal man overveje transportmidlets egenskaber og rejseruten, da vejrforhold, terræn og transportafstand kan påvirke surringsmetoden.

A blue delivery truck with wooden boxes on the back of it.A wooden box filled with blue plastic pipes.

Surring af gods på lastbil - regler


Der er specifikke lovkrav og regler for surring af gods på lastbiler, som skal overholdes, når man surrer gods. I den danske færdselslov står der: ”Gods skal være anbragt, så det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelser eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj”.

Dertil er der yderligere følgende krav:

  • Alt gods skal være opklodset både på siderne, foran og bagtil.
  • Din lastsikring skal kunne holde til 80% af lastvægten fremad, 50% af lastvægten bagud og til siden samt 60% af lastvægten ved risiko for tipning til siden.

Derudover gælder der yderligere regler ved særligt langt eller bredt gods. Der er nemlig et max udhæng på lastbiler, hvor der gælder følgende regler:

  • Lastbilens bagkofanger må maksimalt være 70cm foran godsets bagerste punkt.
  • Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs forreste punkt, skal godset være afmærket.
  • Ved transport af gods, som rækker mere end 2 m ud over et køretøjs eller vogntogs forreste punkt, skal føreren være ledsaget af en person, der ved vejkryds, jernbaneoverkørsler og lignende vanskelige passager om fornødent skal bistå føreren af køretøjet og advare andre trafikanter.
  • Ved transport af gods, som rækker mere end 15 cm ud over et køretøjs eller vogntogs side, skal godset være afmærket.
  • Afmærkning skal anbringes på den del af godset, der rækker længst ud over køretøjet eller vogntoget og skal være anbragt så lavt som muligt, dog ikke lavere end 350 mm. Afmærkningen skal endvidere anbringes således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.

Kilde: retsinformation.dk

Overholdelse af disse standarder er ikke kun et juridisk krav, men også en vigtig faktor i at sikre sikkerheden for både transportpersonale og andre trafikanter.

Forskellige typer af gods kræver forskellige surringsmetoder. Tungt industriudstyr kan kræve stærke kæder og omhyggelig placering for at fordele vægten jævnt, mens lette eller voluminøse genstande kan kræve flere surringspunkter for at forhindre bevægelse. Skrøbeligt gods som keramik eller kunstværker kræver ekstra polstring og forsigtig surring for at undgå skader under transport.

I sidste ende er korrekt surring af gods afgørende for en sikker og effektiv transportproces. Det kræver en detaljeret forståelse af både godsets og transportmidlets egenskaber, samt en grundig kendskab til gældende love og bedste praksis inden for industrien.

Hos Dansk Eksport Emballage kan vi lave specialfremstillet træemballage, der passer specifikt til dine produkters specifikationer, så I er helt sikre på, at de forbliver surret fast under transporten.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os for vejledning og råd. Vi har mange års erfaring med surring af gods, lastsikring og produktion af emballage, og vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at sikre dit gods under transport.

Kontakt Lars

Lars har mange års erfaring med emballage, og han hjælper gerne jer med at finde den rette løsning.

phone svg

 +45 5434 6910

Få personlig rådgivning

Er du i tvivl om, hvad der er en rette løsning til dine behov? Ræk endelig ud, så finder vi i fællesskab ud af hvilket produkt, der imødekommer dine ønsker.

Bliv ringet op
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Modtag en email
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.